ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

  • Κατάγματα
  • Τραυματισμοί τενόντων
  • Αγγειακές βλάβες
  • Νευρικές βλάβες