ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αν και αρκετές παθήσεις του χεριού, είναι δυνατόν να θεραπευτούν με συντηρητικές μεθόδους, ένας μεγάλος αριθμός των παθήσεων αυτών απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την ίασή τους. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της χειρουργικής έχει επιτρέψει την μείωση των κινδύνων και των επιπλοκών σε κάθε χειρουργική επέμβαση, εντούτοις, ακόμα και σε απλές επεμβάσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο ασθενής τις τυχόν επιπλοκές.

Η προγραμματισμένη επέμβαση είναι:

Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας εκτός από αυτό για το οποίο πρόκειται να χειρουργηθείτε, πρέπει να το πείτε πριν το χειρουργείο στον αναισθησιολόγο και τους θεράποντες ιατρούς σας. Μερικές φορές παραλείπουμε να αναφέρουμε κάποιο πρόβλημα υγείας επειδή το θεωρούμε ασήμαντο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αναφέρετε όλα τα τυχόν προβλήματα υγείας, ώστε κατά το χειρουργείο να έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για μία επέμβαση χωρίς προβλήματα ή επιπλοκές, ειδικότερα μάλιστα για τους διαβητικούς, τούς νεφροπαθείς και τους καρδιοπαθείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ειδική ρύθμιση και προετοιμασία αρκετές ώρες ή/και ημέρες προ του χειρουργείου και κατά περίπτωση ανάλογη μετεγχειρητική νοσηλεία μέχρις ότου ρυθμιστούν ξανά στα φυσιολογικά τους πλαίσια.

Πρέπει να ξέρετε ή ακόμα καλύτερα, να έχετε μαζί σας ό,τι φάρμακα λαμβάνετε, ώστε να τα γνωρίζουν οι θεράποντες ιατροί σας.

Πριν αϊτό κάθε επέμβαση πρέπει να υποβληθείτε σε ορισμένες εξετάσεις* για την εκτίμηση της υγείας σας. Αυτές οι εξετάσεις είναι:

 1. Μία ακτινογραφία θώρακος (Ro θώρακος).
 2. Ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), μαζί με καρδιολογική εκτίμηση,
 3. Γενική αίματος, Σάκχαρο-Ουρία αίματος.

Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές εάν πρόκειται να χειρουργηθείτε με τοπική νάρκωση. Εάν η ηλικία του ασθενούς είναι μικρότερη των 14 ετών θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους θεράποντες ιατρούς.

Αν έχετε κάποιο ιστορικό αλλεργίας ή κάποιο πρόβλημα σε προηγούμενη αναισθησία (νάρκωση) πρέπει να ενημερώσετε τον αναισθησιολόγο σας.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η επιλογή του τρόπου αναισθησίας αποφασίζεται από τον χειρουργό σας και τον αναισθησιολόγο του τμήματος, πάντα όμως με την σύμφωνη δική σας γνώμη.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται είναι τοπική νάρκωση, μασχαλιαίο block {νάρκωση δηλαδή όλου του χεριού με έγχυση αναισθητικού φαρμάκου στη μασχάλη) καθώς και γενική νάρκωση. Στη χειρουργική του χεριού, οι πλέον συνηθέστεροι μέθοδοι είναι η τοπική αναισθησία ή το μασχαλιαίο block, γεγονός που σας επιτρέπει συχνά να εξέλθετε από το νοσοκομείο αυθημερόν. Οι κίνδυνοι από μια τέτοια αναισθησία είναι ελάχιστοι, και η συνεχής παρουσία του αναισθησιολόγου κοντά σας, μειώνει ακόμη τα υπάρχοντα ποσοστά. Σε περίπτωση χορηγήσεως γενικής αναισθησίας, η σύγχρονη εξέλιξη της αναισθησιολογικής ειδικότητας, περιορίζει τις επιπλοκές σε αμελητέο ποσοστό.

Σε εσάς θα εφαρμοστεί:

 • Τοπική αναισθησία
 • Μασχαλιαίο block
 • Γενική νάρκωση

Απώλεια αίματος. Οι επεμβάσεις στο χέρι γίνονται με ίσχαιμη περίδεση, χωρίς δηλαδή να υπάρχει απώλεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μόνο σε μεγάλες επεμβάσεις, είναι δυνατόν να υπάρξει μικρή απώλεια αίματος, που σπάνια όμως θα οδηγήσει σε χορήγηση ξένου αίματος σε εσάς. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση, το αίμα που θα σας δοθεί θα είναι ελεγμένο για να είστε ασφαλείς (AIDS, ηπατίτιδα).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα της επεμβάσεως είναι:

 1. Τραυματισμοί υγιών μορίων. Η χειρουργική του χεριού, όπως γνωρίζετε τείνει να εξελιχθεί σε ξεχωριστή ειδικότητα. Ο χειρουργός σας, είναι εξειδικευμένος και γνώστης πλήρως της ανατομικής της περιοχής, έτσι ώστε οι πιθανότητες τραυματισμού υγιών μορίων να είναι Πρακτικά ανύπαρκτες.
 2. Φλεγμονή.Κάθε διακοπή της συνέχειας του δέρματος, είτε τραυματική είτε χειρουργική, ενέχει τον κίνδυνο της εμφάνισης φλεγμονής λόγω εισόδου μικροβίων στο τραύμα. Οι σύγχρονοι μέθοδοι ασηψίας, και η έμπειρη χειρουργική τεχνική μειώνει την πιθανότητα εμφανίσεως φλεγμονής σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Αλλά ακόμη και στη μικρή αυτή περίπτωση ο γιατρός σας με τη γνώση του και τη βοήθεια των αντιβιοτικών είναι σε θέση να την καταπολεμήσει.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φυσικά, ο χειρουργός σας θα σας ενημερώσει πλήρως μετά την επέμβαση για την πορεία της επεμβάσεως και τη μετεγχειρητική αγωγή. Είναι σκόπιμο όμως να γνωρίζετε και τα ακόλουθα:

 • Το χέρι ή γενικά το μέλος του σώματός σας που έχει χειρουργηθεί, πρέπει να μείνει σε ανάρροπη θέση για 2-3 ημέρες. Τούτο διότι, η αντίθετη θέση του μέλους είναι δυνατόν να αυξήσει το μετεγχειρητικό οίδημα,
 • Απαγορεύεται να φέρετε το χειρουργικό τραύμα σε επαφή με νερό ή άλλες ρυπαρές ουσίες μέχρις ότου το επιτρέψει ο γιατρός σας.
 • Θα πρέπει να είστε συνεπείς με τη φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δοθεί.
 • Οι οδηγίες κινητοποιήσεώς του χεριού σας θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως προς αποφυγή ή τον περιορισμό των δυσκαμψιών που ακολουθούν κατά κανόνα τις πιο πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σχετικά με την πορεία της παθήσεώς σας, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με τον γιατρό σας ή έναν από τους συνεργάτες του.

Να είστε βέβαιοι ότι αν τηρήσετε τις πιο πάνω συμβουλές μας οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές από μία αναισθησία-χειρουργική επέμβαση περιορίζονται στα ελάχιστα δυνατά όρια.