ΡΙΚΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΣ DUPUYTREN

Η νόσος Dupuytren αποτελεί μία πάθηση που επηρεάζει την παλάμη και τα δάκτυλα του χεριού, προκαλώντας πάχυνση και σύγκαμψη των δακτύλων. Επί το πλείστον, τα δάκτυλα που προσβάλλονται είναι ο παράμεσος και το μικρό δάκτυλο.

Η πάθηση παρουσιάζεται συχνότερα σε άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως κληρονομική. Μερικοί από τους γνωστότερους προδιαθεσικούς παράγοντες είναι:

 • κάπνισμα
 • διαβήτης
 • θυρεοειδής
 • επιληψία

Νόσος Dupuytren – Αίτια

Τα αίτια εμφάνισης της νόσου Dupuytren δεν είναι σαφή, ενώ σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε τραυματισμό ή κάκωση του πάσχοντος χεριού.

Νόσος Dupuytren – Συμπτώματα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου αποτελεί η εμφάνιση ενός «εξογκώματος», υπό μορφή οζιδίου, στην παλάμη. Σε αρχικά στάδια της νόσου, το οζίδιο αυτό είναι ανώδυνο και δεν επηρεάζει τον ασθενή.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η διόγκωση επεκτείνεται σταδιακά τόσο στο υπόλοιπο τμήμα της παλάμης όσο και κατά μήκος των δακτύλων. Δεν είναι λίγες οι φορές, που η σκλήρυνση παίρνει τη μορφή μίας «χορδής» εσωτερικά του δέρματος, προσομοιάζοντας πολύ σε τένοντα.

Όταν πλέον η σκλήρυνση φτάσει έως το δάκτυλο, τότε εξαιτίας της ρίκνωσης της απονεύρωσης το δάκτυλο παραμένει σε κάμψη, λυγίζοντας προς την παλάμη. Στο στάδιο αυτό, ο ασθενής ξεκινά να αντιμετωπίζει δυσκολία στη διεξαγωγή καθημερινών κινήσεων και δραστηριοτήτων, λόγω της αδυναμίας έκτασης του πάσχοντος δακτύλου.

Ο ασθενής παρατηρεί σημαντική δυσκολία σε απλές κινήσεις, όπως η τοποθέτηση της παλάμης σε έκταση πάνω στο τραπέζι ή ακόμα και στην προσπάθειά του να βγάλει τα κλειδιά ή το πορτοφόλι από την τσέπη του.

Σε πολύ προχωρημένα στάδια και όταν η νόσος εντοπίζεται στα χέρια και τα πόδια, τότε η εξέλιξή της είναι ταχύτατη.

Νόσος Dupuytren – Διάγνωση

Για τη διάγνωση της νόσου, απαραίτητη είναι η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό. Ο ιατρός ψηλαφίζοντας την περιοχή, εντοπίζει τον όζο και κρίνει τη σοβαρότητά του. Επιπλέον, συλλέγεται το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, για τυχόν κληρονομική προδιάθεση.

Νόσος Dupuytren – Συντηρητική Θεραπεία

Σε πρώιμα στάδια της νόσου, συνίσταται η συντηρητική θεραπεία με αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων του πόνου και διατήρηση της μέγιστης δυνατής κινητικότητας..Επιπλέον τα τελευταία 8 έτη υπάρχει η δυνατότητα έγχυσης ενζύμων κολλαγενάσης στην πάσχουσα περιοχή,που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε αρχικά έως και μεσαία στάδια της νόσου οδηγεί στη διαδερμική διατομή της ρίκνωσης και στην αποκατάσταση της κίνησης.Η θεραπεία αυτή γίνεται σε 2 στάδια στο ιατρείο και έχει αυστηρούς κανόνες εφαρμογής προς αποφυγή των σοβαρών κινδύνων που συνδέονται με τη χρής της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας.

Νόσος Dupuytren – Ενδείξεις Χειρουργικής Θεραπείας

Η χειρουργική θεραπεία της νόσου Dupuytren αποτελεί τη μοναδική οριστική και ενδεδειγμένη λύση και πραγματοποιείται όταν υφίστανται οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Δυσκολία εκτέλεσης καθημερινών κινήσεων, περιορίζοντας τον ασθενή ακόμη και στην εργασία του.
 • Σύγκαμψη της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης περίπου 20ο – 30ο, καθώς και της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης κατά περίπου 20ο.
 • Αδυναμία απαγωγής των δακτύλων εξαιτίας της ρίκνωσης της απονεύρωσης ανάμεσα στα γειτονικά δάκτυλα.

Νόσος Dupuytren – Χειρουργική Θεραπεία

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής στη  θεραπεία της νόσου Dupuytren εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Διαδερμική διατομή της παλαμιαίας απονεύρωσης: Η μέθοδος πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, ακόμη και στο ιατρείο. Τοποθετείται σε πολλαπλά σημεία βελόνα κάτω από το δέρμα, η οποία διανοίγει σταδιακά τις χορδές.
 • Ολική αφαίρεση της απονεύρωσης: Ο ιατρός αφαιρεί ριζικά την πάσχουσα απονεύρωση τόσο στην παλάμη, όσο και στα δάκτυλα.
 • Εκτομή δέρματος: Η μέθοδος αυτή συστήνεται συνήθως σε ιδιαίτερα προχωρημένα στάδια της νόσου. Κατά τη μέθοδο αυτή, απομακρύνεται η προσβληθείσα απονεύρωση και το γειτονικό πάσχον δέρμα. Στη θέση του δέρματος που αφαιρέθηκε, τοποθετείται μόσχευμα, το οποίο συλλέγεται από τον βραχίονα του ασθενούς.
 • Υφολική αφαίρεση της απονεύρωσης: Ο ορθοπαιδικός χειρουργός εκτελεί μικρές τομές στο δέρμα, μέσω των οποίων αφαιρείται τμήμα της παλαμιαίας απονεύρωσης. Στόχος είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων, αν και τα ποσοστά επιδείνωσης της νόσου είναι υψηλά.

Νόσος Dupuytren – Μετεγχειρητική Πορεία

Κατά τη μετεγχειρητική πορεία, ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για ελαχιστοποίηση του πόνου, ενώ δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο. Ο πόνος είναι ελεγχόμενος, ενώ υφίσταται οίδημα στο χέρι, το οποίο σταδιακά υποχωρεί.

Απαραίτητη είναι η κίνηση του χεριού, ακόμη και αν προκαλείται πόνος, ώστε να μειωθεί η δυσκαμψία.

Νόσος Dupuytren – Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας είναι εντυπωσιακά, αφού σχεδόν στο 85% των περιπτώσεων, δεν υπάρχει μελλοντική υποτροπή. Η επέμβαση προσφέρει άμεσα και οριστικά αποτελέσματα με σύντομο χρόνο αποκατάστασης και δίχως μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Αν κι εσείς πάσχετε από τη νόσο Dupuytren, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Δρ. Νικόλαο Τζινιέρη, σχετικά με την προτεινόμενη μορφή θεραπείας και αντιμετωπίστε οριστικά τα επίμονα συμπτώματα.