ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

  • Αγγειούμενοι κρημνοί
  • Συγκολλήσεις μετά από ακρωτηριαστικά τραύματα
  • Μεταφορά  δακτύλων