ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

Το Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής πλήττει συχνότερα ασθενείς περί την ηλικία των 40 ετών, που ασκούν χειρωνακτικά επαγγέλματα είτε ασχολούνται με κάποιο άθλημα που απαιτεί μεγάλή καταπόνηση της άρθρωσης του ώμου. Αντιπροσωπεύει περίπου το 60% όλων των περιπτώσεων εμφάνισης πόνου στην περιοχή, καθιστώντας την πιο κοινή πάθηση του ώμου.

Ανατομία του ώμου

 • Το στροφικό πέταλο του ώμου είναι μία ομάδα τεσσάρων μυών, που προσφύονται στην ωμοπλάτη και ευθύνονται για τις ανυψωτικές και στροφικές κινήσεις του άνω άκρου
 • Το ακρώμιο είναι το οστό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το στροφικό πέταλο, που μπορεί κάποιος να ψηλ
  αφίσει στην κορυφή του ώμου του
 • Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του στροφικού πετάλου και του ακρωμίου, είναι γνωστός ως υπακρωμιακός χώρος, όπου βρίσκεται ένα «μαξιλαράκι», που ονομάζεται υπακρωμιακός ορογόνος θύλακας. Αποτελείται από ένα περίβλημα, που περιέχει υγρό, το οποίο προστατεύ
 • ει το στροφικό πέταλο, από την τριβή του με το ακρώμιο, κατά τις κινήσεις του μέλους.

Αιτιοπαθογένεια

Κατά το Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής το περίβλημα αυτό λεπταίνει, με αποτέλεσμα οι τένοντες του στροφικού πετάλου να έρχονται σε επαφή με το ακρώμιο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων κινήσεων. Επιπλέον,κατά την άρση του άκρου ο υπακρωμιακός χώρος στενεύει, γεγονός που αυξάνει την πίεση και ερεθίζει το στροφικό πέταλο προκαλώντας πρόσκρουση.

Συμπτώματα

Το αναγνωριστικό σύμπτωμα του Συνδρόμου Υπακρωμιακής Προστριβής  είναι ο αιφνίδιος πόνος στον ώμο, κατά την άρση ή την οπίσθια κίνηση του άνω άκρου. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Όχι έντονο, αλλά σταθερό πόνο γύρω από την άρθρωση με αντανάκλαση στο βραχίονα
 • Σταδιακή επιδείνωση του πόνου
 • Αδυναμία του άνω άκρου

Το παράδοξο ορισμένων περιπτώσεων είναι πως δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ακόμα και μετά από επανειλημμένες φλεγμονές. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχόμενης τριβής στο σημείο,υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί ρήξη κάποιου μυός του στροφικού πετάλου, συνήθως του υπερακανθίου, διότι είναι εκείνος που βρίσκεται στο τυπικό σημείο πρόσκρουσης.

Διάγνωση

Η διάγνωση του Συνδρόμου Υπακρωμιακής Προστριβής απαιτεί κλινική εξέταση από κάποιον έμπειρο Ορθοπαιδικό, σε συνδυασμό με παρακλινικές εξετάσεις, όπως ακτινολογική εξέταση, υπερηχογράφημα ή/και μαγνητική τομογραφία.

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Επισκόπηση της άρθρωσης του ώμου
 2. Ψηλάφηση για έλεγχο τοπικής ευαισθησίας σε επιμέρους τμήματα της άρθρωσης
 3. Έλεγχος εύρους κινήσεων
 4. Έλεγχος μυϊκής ισχύος μέσω ειδικών tests για ξεχωριστό έλεγχο κάθε μυός
 5. Έλεγχος σταθερότητας της άρθρωσης
 6. Διενέργεια ειδικών tests πρόσκρουσης και άλλων εξειδικευμένων διαγνωστικών δοκιμών

Θεραπεία

Η θεραπεία του Συνδρόμου Υπακρωμιακής Προστριβής, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες ορθοπαιδικές παθήσεις μπορεί να είναι συντηρητική, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο της νόσου, ή χειρουργική, κυρίως σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τοπική έγχυση στεροειδών για έλεγχο της τοπικής φλεγμονής και ανακούφιση από τα συμπτώματα. Σε περίπτωση επεισοδίων ήπιου άλγους και σε μια προσπάθεια επιβράδυνσης της εξέλιξης της νόσου,υπάρχει η δυνατότητα έγχυσης αιμοπεταλίων (PRP) στα πλαίσια βιολογικής θεραπείας,

Σε περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία αποτύχει και η φλεγμονή δεν υποχωρήσει, ούτε έπειτα από τη δεύτερη ή την τρίτη έγχυση των στεροειδών, η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η επόμενη επιλογή.

Στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης του συνδρόμου είναι η διεύρυνση του υπακρωμιακού χώρου, με σκοπό την ίαση του τένοντα έπειτα από 6-10 εβδομάδες. Η επέμβαση εκλογής τις περισσότερες φορές είναι η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική, με πολύ καλά αποτελέσματα σε ποσοστό ασθενών άνω του 90%.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ. Νικόλαο Τζινιέρη, για μία εξατομικευμένη διάγνωση και επίλυση οποιασδήποτε απορίας.