ΡΗΞΗ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου αποτελείται από:

 • τη σφαιρική κεφαλή του βραχιονίου οστού
 • την επίπεδη ωμογλήνη

Όπως συχνά περιγράφεται από τους ορθοπαιδικους είναι σαν μία μπάλα να προσπαθεί να παραμείνει μέσα σε μία επίπεδη επιφάνεια. Το έργο της σταθεροποίησης της άρθρωσης έχουν αναλάβει ορισμένοι μύες, σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος. Πρόκειται για τον ινοχόνδρινο δακτύλιο που βρίσκεται στο χείλος της ωμoγλήνης, αυξάνοντας το βάθος της, με κύριο ρόλο τη σταθεροποίηση της άρθρωσης και την απορρόφηση των κραδασμών.

Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου

Η διακοπή της συνέχειας του επιχείλιου χόνδρου, ονομάζεται ρήξη και μπορεί να συμβεί απότομα, είτε προοδευτικά, χωρίς απαραιτήτως να προϋπάρχει κάποια σημαντική κάκωση του ώμου.

Αίτια ρήξης του επιχείλιου χόνδρου

Οι  αιτίες ρήξης του επιχείλιου χόνδρου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:

 • Τραυματισμός: Οι τραυματικές ρήξεις συνήθως συμβαίνουν κατά την πτώση με εκτεταμένο άκρο, σε μια προσπάθεια του ασθενούς να ανακόψει τη φόρα κατά την πτώση. Η απότομη άρση βάρους, μία κακώς ελεγχόμενη κίνηση, ή η μη ολοκληρωμένη επαναφορά του ώμου έπειτα από ένα εξάρθρ
 • ημα ή κάταγμα αποτελούν συχνά αίτια ρήξης του επιχείλιου χόνδρου.
 • Κατάχρηση: Συμβαίνει συνήθως σε αθλητές, είτε σε ανθρώπους που λόγω της εργασίας τους καταπονούν την άρθρωση του ώμου, εκτελώντας επανειλημμένως την ίδια κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Εκφύλιση: Συμβαίνει σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και αναφέρεται στη φθορά της άρθρωσης, λόγω σταδιακής απόπτωσης του χόνδρου με την πάροδο των ετών.

Συμπτώματα

 • Έντονος πόνος, παρόλο που στην αρχή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκφύλισης του χόνδρου, μπορεί να μην εμφανιστούν συμπτώματα που θα προϊδεάσουν τον ασθενή για την πιθανότητα ρήξης.
 • Μειωμένο εύρος κίνησης
 • Αστάθεια ώμου
 • Αίσθηση αδυναμίας της άρθρωσης
 • Πόνος κατά την άρση ή τη μεταφορά αντικειμένων

Διάγνωση

Η λήψη ιστορικού είναι το πρώτο βήμα που θα ακολουθήσει κάποιος εξειδικευμένους ορθοπαιδικός, προκειμένου να διαγνώσει τη ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Στη συνέχεια ακολουθεί η φυσική εξέταση, κατά την οποία ο ιατρός θα παρατηρήσει τη δυνατότητα κίνησης της άρθρωσης, κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων και δοκιμασιών.

Τέλος οι απεικονιστικές εξετάσεις θα αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη φλεγμονή η αλλοίωση του ώμου, ενώ ταυτοχρόνως η μαγνητική τομογραφία θα καταστήσει εμφανή τη ρήξη του επιχείλιου χόνδρου.

Η αρχική θεραπεία που προτείνεται από τον ορθοπαιδικό είναι συντηρητική, με τροποποίηση των δραστηριοτήτων, φαρμακευτική αγωγή για αντιμετώπιση του πόνου και φυσικοθεραπεία.

Εάν τα συμπτώματα εμμένουν θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται αρθροσκόπηση ώμου. Η αρθροσκόπηση  περιλαμβάνει τον καθαρισμό της πάσχουσας περιοχής και σταθεροποίηση του αποκολληθέντος επιχείλιου χόνδρου.