ΒΛΑΒΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Οι χόνδρινες βλάβες των αρθρώσεων ή οστεοχόνδρινες βλάβες, είναι αποτέλεσμα συνήθως πολλαπλών μικροτραυματισμών ή προϊόν εκφύλισης στα πλαίσια της φυσιολογικής γήρανσης. Αν και ο χόνδρινος ιστός έχει σύνθετη δομή, δεν διαθέτει δική του αυτοτελή αιμάτωση, με αποτέλεσμα η επούλωση του σε περίπτωση τραυματισμού να είναι ουσιαστικά ανέφικτη.

Μια χόνδρινη βλάβη είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ταχείας εξέλιξης σε αρθρίτιδα. Η εμφάνιση της χόνδρινης βλάβης είναι συνηθέστερη στο γόνατο αλλά παρατηρείται αρκετά συχνά στην ποδοκνημική και το ισχίο και πιο σπάνια  στον ώμο και τον καρπό.

Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος;

Ο χόνδρος των αρθρώσεων είναι ένας υαλοειδής, ελαστικός και λείος ιστός ο οποίος καλύπτει τα οστά που συμμετέχουν στο σχηματισμό της  άρθρωσης. Ο υαλοειδής αυτός χόνδρος, καθιστά ομαλή και ανώδυνη την κίνηση των αρθρώσεων αποτρέποντας την τριβή των αρθρικών επιφανειών.

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Αίτια

Οι χόνδρινες βλάβες αρθρώσεων μπορεί να οφείλονται σε διάφορα αίτια, όπως:

 • Αιφνίδιο τραυματισμό από πτώση ή κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
 • Εκφύλιση στα πλαίσια οστεοαρθρίτιδας, κατά την οποία επιβαρύνεται σε χρόνια βάση ο αρθρικός χόνδρος.
 • Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, όπου σημειώνεται αποκόλληση μικρού τμήματος του χόνδρου.
 • Φλεγμονή ή ενδαρθρική λοίμωξη.

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Συμπτώματα

Τα συμπτώματα των χόνδρινων βλαβών περιλαμβάνουν οξύ ή και χρόνιο πόνο. Μάλιστα, είναι αρκετά σύνηθες, τον πόνο να συνοδεύει το ύδραρθρο. Το άλγος πυροδοτείται κατά την επαφή των αρθρικών επιφανειών, ενώ κατά την κάμψη (ενεργητική ή παθητική) παράγεται αίσθημα κριγμού.

Ο  ασθενής αισθάνεται κατά κανόνα το αίσθημα ότι παρεμποδίζεται η κίνησή του.

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Διάγνωση

Η διάγνωση ξεκινά τόσο με το ιστορικό όσο και με την κλινική εξέταση,ενώ η έκταση και η σοβαρότητα της χόνδρινης βλάβης καθορίζεται μέσω απλής ακτινογραφίας και κυρίως μαγνητικής τομογραφίας.Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που ο ασθενής υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση αρχικά για διαγνωστικούς λόγους και αρκετά συχνά εφαρμόζεται στον ίδιο χρόνο η ενδεδειγμένη θεραπεία..

Η ακτινογραφία ενδείκνυται σε περιπτώσεις προχωρημένης αρθρίτιδας ή διαχωριστικής οστεοαρθρίτιδας,ενώ η μαγνητική τομογραφία συχνά με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας αποτελεί την εξέταση εκλογής.Με την αρθροσκόπηση, εξάγονται άρτια και ακριβή συμπεράσματα ως προς την έκταση και τη σοβαρότητα της χόνδρινης βλάβης. Πρέπει να τονισθεί πως η σοβαρότητα της βλάβης δεν συνδέεται με την ένταση του πόνου, αλλά τη θέση που αυτή εντοπίζεται.

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Συντηρητική Θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία δύναται να βρει εφαρμογή στα πρώτα στάδια της  βλάβης και μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ασκήσεις φυσικοθεραπείας, όπως ισομετρικές ενδυναμωτικές ασκήσεις.
 • Απλά αναλγητικά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
 • Αποφυγή έντονης δραστηριότητας που επιβαρύνει την άρθρωση.
 • Ενδαρθρική έγχυση PRP (platelet rich plasma), της οποία η δράση είναι αντιφλεγμονώδης,αναγεννητική αλλά κυρίως επιβραδυντική ως προς την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου
 • Ενδαρθρική έγχυση με βλαστοκύτταρα, των οποίων η δράση είναι αναγεννητική-τουλάχιστον έως ένα βαθμό,.
 • Συνδυασμός των παραπάνω με εγχύσεις υαλουρονικού οξέος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές και να αυξηθεί η επιφάνεια δράσης των βλαστοκυττάρων ή των αιμοπεταλίων.

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Χειρουργική Θεραπεία

Στην περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν τις εξής τεχνικές:

 • Τεχνική μικροκαταγμάτων (Microfractures).
 • Μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων τμημάτων (OATS).
 • Μεταμόσχευση αυτόλογου σπογγώδους οστού με περιόστεο.
 • Μεταμόσχευση αλλομοσχευμάτων χόνδρου.
 • Μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων (ACI)
 • Αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα (stem cells) και ικριώματα (tissue engineering).

Χόνδρινες Βλάβες Αρθρώσεων – Μετεγχειρητική Πορεία

Κατά τη μετεγχειρητική πορεία, η άρθρωση προστατεύεται με αποφόρτιση  ή /και χρήση ειδικού νάρθηκα έως ότου να αποκατασταθεί η χόνδρινη βλάβη. Ωστόσο, επειδή είναι σημαντική η διατήρηση ενός φυσιολογικού εύρους κίνησης συνιστάται η έναρξη από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παθητικής κινησιοθεραπείας της άρθρωσης.

Μέσα σε διάστημα επτά έως εννέα μηνών και έχοντας ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα  φυσικοθεραπείες σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες,ενώ σε διάστημα 3-4 μηνών αποκαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος του εύρους κίνησης της φυσιολογικής καθημερινής ζωής..

Αν αισθάνεστε πόνο ή δυσκολία κινήσεων στις αρθρώσεις, μην αμελείτε την επίσκεψη στον ορθοπαιδικό σας. Κλείστε το ραντεβού σας με τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Δρ. Νικόλαο Τζινιέρη. Ο ιατρός θα σας καθοδηγήσει και θα σας δώσει συμβουλές για την προτεινόμενη θεραπεία.